Teknoloji ve İnovasyon

Tahmin Sistemleri

Tahmin Sistemleri

İnşaat sektöründe kullanılan ön maliyet tahmin yöntemleri ülkemizdeki bilinilirlikleri ve kullanım oranları açısından değerlendirilmektedir.

Read More
Mobilite, Bağlantı

Mobilite, Bağlantı

Geleceğin otomotiv ve ulaşım sektörü, araçları kimin kullandığına ve araç sahipliğine bağlı olarak şekillenecek. Sürücüsüz ve paylaşılan araçlarla yapılan birim ulaşım maliyeti, sürücülü ve bireysel sahipliğe dayalı araçlarla yapılan ulaşım maliyetine oranla neredeyse %70 daha az olacak.

Read More

Enter your keyword