Yetenekler/Hizmetler

Alternatif Finansman

Alternatif Finansman

Proje finansmanı, bir yatırım ihtiyacının esas olarak işletme safhasında elde edilecek gelirler bazında değerlendirilip, finanse edilmesi ve gerçekleştirilmesine dayanır. Türkiye’de bu model büyük altyapı projelerinin gerçekleştirilmesinde sıklıkla Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında uygulanmaktadır.

Read More
Küresel Üretim

Küresel Üretim

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak zaman ve mekân farkının yok olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Giderek küçülen ve kontrol altına alınan bu dünyanın insan eli ile yeniden inşa edildiğini düşünüyoruz.

Read More

Enter your keyword