Endüstri Liderliği

Endüstri Liderliği

Endüstri Liderliği

4. Endüstri Devrimi olarak ifade edilen Endüstri 4.0 kavramının liderlik stillerini ne şekilde etkileyeceği konusu üzerinde durulacaktır. Bilindiği üzere Almanya öncülüğünde gelişmiş olan ülkeler özellikle uzak doğu ülkelerinin düşük işçilik maliyetlerinden dolayı birçok sektörlerdeki olası hakimeyetini azaltacağı ve az nitelikli işgücüne bağımlılığı azaltmak amacı ile Dördüncü Sanayi Devrimi’ni 2011 yılında başlatmışlardır. Endüstri 4.0’ın içerisinde yer alan önemli araçların bazıları akıllı fabrikalar, siber-fiziksel sistem, veri analitiği ve nesnelerin incelenmesidir. Özellikle, siber-fıziksel sistem ve akıllı fabrikaların üretimde insan faktörünün rolünü değiştireceği düşünülmektedir.

Enter your keyword