Küresel Üretim

Küresel Üretim

Küresel Üretim

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak zaman ve mekân farkının yok olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Giderek küçülen ve kontrol altına alınan bu dünyanın insan eli ile yeniden inşa edildiğini düşünüyoruz.
Yılmazlar Construction olarak teknolojik gelişmeleri, küreselleşmeyi ve inşaat sektörünü birbirleri ile ilişkilendirerek ele alıyoruz. İnşaat sektörünün yerel, ulusal, bölgesel, küresel ilişkilerden oluşan karmaşık yapısını anlamaya ve bu yapı içinde Türk inşaat sektörünün yerini bulmaya çalışıyoruz. Böylece içinde yaşadığımız dünyayı kavramaya yardımcı sonuçlara ulaşmayı umuyoruz.

Enter your keyword