Tahmin Sistemleri

Tahmin Sistemleri Tahmin Sistemleri Tahmin Sistemleri

Tahmin Sistemleri

İnşaat sektöründe kullanılan ön maliyet tahmin yöntemleri ülkemizdeki bilinilirlikleri ve kullanım oranları açısından değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak inşaat projesinde maliyet kavramı, kapsamı ve bileşenleri incelenmiş, daha sonra yapılan araştırmalar ve incelemeler ışığında inşaat sektöründe ön tasarım evresinde kullanılan maliyet tahmin yöntemlerinden genel olarak bahsedilmiştir. Son olarak bu yöntemlerin ülkemizdeki kullanılırlık ve bilinirlik oranlarının belirlenmesi amacıyla yapılan anket çalışmasının sonuçları ortaya konmuştur. Buna göre ülkemizde en çok bilenen yöntemlerin benzer proje ile karşılaştırmaya dayalı yöntemler olduğu, kullanım oranları açısından ise en fazla ortalama birim alan maliyetine dayalı ön tahmin yönteminin ön plana çıktığı görülmektedir.

Enter your keyword